Discriminarea de gen


Discriminarea este un tratament diferențiat față de o persoană sau un grup de persoane în baza stereotipurilor și prejudecăților. Discriminarea are loc în orice domeniu și oricine poate deveni victimă a discriminării. Una dintre consecințele discriminării constă în limitarea accesului la resurse economice, de exemplu ne-angajarea în câmpul muncii pentru că acea persoană este de etnie romă, rusă, bulgară etc. Discriminarea este o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului. Fiecare dintre noi are dreptul de a nu fi discriminat.

Discriminarea în bază de gen se referă la un tratament diferențiat în baza stereotipurilor de gen. Atât femeile, cât și bărbații pot deveni victime ale discriminării de gen. Discriminarea de gen se manifestă atunci când femeile și bărbații sunt tratați în defavoarea lor doar pentru că au un gen sau altul. De exemplu, discriminare este atunci când femeile nu sunt angajate în câmpul muncii pentru că se crede că rolul acestora este de a sta acasă și a avea grijă de copii.

Discursul instigator la ură (eng. Hate Speech) se referă la un discurs care incită la ură față de o anumită persoană sau un grup de persoane care împărtășesc aceleași caracteristici cum ar fi rasa, etnia, limba vorbită, religie, gen, vârstă, orientare sexuală etc. Un discurs de ură este bazat pe stereotipuri și prejudecăți.

Disparitate de gen (eng. Gender Disparity) presupune ne-integrarea unui gen (de ex. ne-integrarea femeilor) pe picior de egalitate cu un alt gen la toate nivelurile și în toate domeniile de activitate ale unei societăți democratice.

Echilibru de gen (eng. Gender Balance) se referă la raportul numeric dintre bărbați și femei ca o formă de reprezentare a ambelor sexe în cadrul diverselor domenii. Echilibrul de gen asigură participarea celor două sexe proporțional în raport cu ponderea populației. De exemplu, Parlamentul Republicii Moldova ar trebui să fie format din 50% bărbați și 50% femei așa cum populația țării este formată din 49% bărbați și 51% femei.

Echitatea de gen

 (eng. Gender Equity) se referă la crearea de condiții pentru femei și bărbați în funcție de necesitățile individuale și de grup ale acestora. De exemplu, femeile ar trebui să fie libere să solicite zile de odihnă atunci când au menstruație sau locul de muncă ar trebui să fie acomodat, astfel încât persoanele care au menstruație să poată beneficia de un loc unde se pot relaxa, așa cum menstruația este deseori dureroasă și creează disconfort. Un alt exemplu de echitate de gen este cel de acomodare a femeilor care alăptează. În Statele Unite ale Americii, angajatorii sunt obligați să ofere un spațiu privat femeilor care alăptează pentru ca acestea să fie în stare să-și stoarcă sânii atunci când au nevoie.